Shopping Cart (Login required)

Kontakt

Torben Jørgensen, VD

Tel +46 (0)707 49 05 84

Erika Söderberg Johnson, CFO

Tel +46 (0)18 56 59 09

Ägarinformation

Information för aktieägare, analytiker och potentiella investerare

Biotage är listat på Nasdaq OMX Nordic. Kortnamn för aktien är BIOT.ST