Shopping Cart (Login required)

Majoritetsägare

Källa: SIS Ägarservice AB

15 största ägarna 2017-04-30 Kapital %   Röster %
Vind LV AS 7,9 7,9
Swedbank Robur Fonder 7,6 7,6
Fjärde AP-Fonden 5,9 5,9
Allianz Global Investors 3,4 3,4
Mattsson Ove 2,6 2,6
Montanaro 2,1 2,1
Westergren Lena 2,0 2,0
Bergström Ann-Charlotte 2,0 2,0
Forsberg Eva 2,0 2,0
Lenman Maria 2,0 2,0
Wetterlin Susanne 2,0 2,0
Dimensional Fund Advisors 1,9 1,9
Norges Bank 1,7 1,7
Tredje AP-Fonden 1,5 1,5
Länsförsäkringar Fonder 1,4 1,4
Summa: 45,7 45,7