Shopping Cart (Login required)

Majoritetsägare

Källa: SIS Ägarservice AB

15 största ägarna 2016-08-31 Kapital %   Röster %
Swedbank Robur Fonder 7,6 7,6
Fjärde AP-Fonden 6,0 6,0
Mattsson Ove 2,7 2,7
Sköld Hans familj o bolag 2,3 2,3
Westergren Lena 2,2 2,2
Bergström Ann-Charlotte 2,2 2,2
Lenman Maria 2,2 2,2
Wetterlin Susanne 2,2 2,2
Forsberg Eva 2,2 2,2
CMI Insurance Company Ltd 1,9 1,9
DFA Fonder (U.S.A.) 1,9 1,9
Norges Bank 1,7 1,7
Tredje AP-Fonden 1,6 1,6
Länsförsäkringar Fonder 1,4 1,4
R5 Capital AB 1,3 1,3
Summa: 39,4 39,4