Shopping Cart (Login required)

Majoritetsägare

Källa: SIS Ägarservice AB

15 största ägarna 2017-02-28 Kapital %   Röster %
Vind LV AS 7,9 7,9
Swedbank Robur Fonder 7,6 7,6
Fjärde AP-Fonden 5,9 5,9
Allianz Global Investors 4,0 4,0
Mattsson Ove 2,6 2,6
Bergström Ann-Charlotte 2,0 2,0
Forsberg Eva 2,0 2,0
Lenman Maria 2,0 2,0
Westergren Lena 2,0 2,0
Wetterlin Susanne 2,0 2,0
Montanaro 2,0 2,0
Dimensional Fund Advisors 1,9 1,9
Norges Bank 1,6 1,6
Länsförsäkringar Fonder 1,4 1,4
Tredje AP-Fonden 1,3 1,3
Summa: 45,9 45,9