Shopping Cart (Login required)

Majoritetsägare

Källa: SIS Ägarservice AB

15 största ägarna 2016-09-30 Kapital %   Röster %
Swedbank Robur Fonder 7,6 7,6
Fjärde AP-Fonden 6,0 6,0
Vind LV AS 5,4 5,4
Mattsson Ove 2,7 2,7
Forsberg Eva 2,2 2,2
Bergström Ann-Charlotte 2,2 2,2
Westergren Lena 2,2 2,2
Wetterlin Susanne 2,2 2,2
Lenman Maria 2,2 2,2
Montanaro Fonder 1,9 1,9
CMI Insurance Company Ltd 1,9 1,9
DFA Fonder (U.S.A.) 1,9 1,9
Norges Bank 1,7 1,7
Tredje AP-Fonden 1,6 1,6
Länsförsäkringar Fonder 1,4 1,4
Summa: 43,0 43,0