Shopping Cart (Login required)

Pressmeddelanden

Språk

År

Thu, 08 Feb 2018 07:30:00 +0100

Bokslutsrapport januari-december 2017

Hög tillväxttakt och kraftigt förbättrat resultat
Tue, 16 Jan 2018 16:00:00 +0100

Biotage tillträder förvärvet av Horizon Technology

Wed, 06 Dec 2017 15:00:00 +0100

Biotage förvärvar Horizon Technology och stärker sin position inom miljö och livsmedel

Thu, 02 Nov 2017 07:30:00 +0100

Delårsrapport januari-september 2017

Wed, 16 Aug 2017 09:00:00 +0200

Biotage – patentvist förlikt - korrigering

Wed, 16 Aug 2017 06:30:00 +0200

Biotage – patentvist förlikt

Tue, 18 Jul 2017 09:00:00 +0200

Delårsrapport  januari-juni 2017

Fri, 28 Apr 2017 08:00:00 +0200

Biotage – korrigering tryckfel i svenska pressmeddelandet bolagstämmokommuniké

Fri, 28 Apr 2017 06:30:00 +0200

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2017

Fri, 28 Apr 2017 06:30:00 +0200

Biotage AB inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i Biotage AB (publ) har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier i enlighet med årsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
Thu, 27 Apr 2017 13:00:00 +0200

Delårsrapport  januari-mars 2017

God tillväxt och kraftigt förbättrat rörelseresultat
Thu, 06 Apr 2017 06:30:00 +0200

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2016 samt finansiella mål för perioden 2017 – 2019

Tue, 28 Mar 2017 06:30:00 +0200

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ)

Thu, 02 Mar 2017 12:50:00 +0100

Valberedningens förslag till styrelse i Biotage AB – Yvonne Mårtensson föreslås till ny ledamot

Thu, 09 Feb 2017 07:30:00 +0100

Bokslutsrapport januari-december 2016

Mon, 02 Jan 2017 08:46:00 +0100

Biotages aktie handlas nu på Nasdaq OMX Nordics Mid Cap lista