Shopping Cart (Login required)

Valberedning

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2017 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens representanter är:
Ove Mattsson, styrelseordförande Biotage AB
Marianne Flink, Swedbank Robur fonder
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Harald Høegh, Vind AS

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail:  info@biotage.com