CLOSE ×

  Koncernledning

  Styrelsen har enligt sina riktlinjer och anvisningar delegerat den löpande förvaltningen till verkställande direktören Tomas Blomquist. Verkställande direktören, och under hans ledning övriga medlemmar i ledningsgruppen, ansvarar för den samlade affärsverksamheten och den dagliga ledningen. Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen om bolagets affärsverksamhet, finansiella resultat och andra för bolaget relevanta frågor. 

  Tomas Blomquist

  VD och koncernchef

  Tomas är född 1970 och har mer än 25 års internationell erfarenhet inom healthcare-området med särskilt fokus på diagnostik- och medicinteknik. Han har haft ledande positioner på Abbott, Roche, Johnson & Johnson samt Analyticon Biotechnologies. Tomas har varit med och byggt upp hållbara organisationer med stor och lönsam tillväxt, bland annat genom nationella och internationella säljorganisationer i mer än 100 länder. Han har omfattande expertis att arbeta med företagsstrategier, personlig utveckling, affärsmodeller, internationalisering, organisationsutveckling samt kommersialisering. Tomas har tidigare varit en medeldistanslöpare, han bor i Stockholm och hans passion är att skapa värden och resultat för personal, kunder, miljö, samhället samt aktieägare.

  Annette Colin

  Ekonomi- och finansdirektör

  Annette Colin är CFO på Biotage från och med 1 april 2020. Annette är född 1965 och har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar såsom VD, CFO, COO, Group Financial Controller och Tax Manager, inklusive 14 år i Life Science. Annette har varit en del av snabbväxande företag och organisationer och har lång erfarenhet av att bygga strategiska planer, ledarskapsutveckling och effektivisering av infrastruktur. Hon har varit involverad i flera M & A- och IPO-transaktioner och arbetat med både Venture Capital och Private Equity-ägare men majoriteten i börsnoterade företag. De senaste uppdragen inkluderar Annexin Pharmaceuticals AB (publ) Observe Medical International (publ), Stille AB (publ), Lindab International AB (publ), Perbio Science AB (publ) och EY. Hon har också erfarenhet som investerare och styrelseuppdrag. Annette har utbildning i företagsekonomi, marknadsföring, organisationslära och juridik vid Lunds universitet.

  Lars Bäckman

  Chefsjurist

  Lars Bäckman började hos Biotage 2007 som VP Corporate Development. Före det hade Lars motsvarande position hos Affibody AB. Lars utsågs till chefsjurist från och med den 1 januari 2020. Lars har även tidigare arbetat som advokat hos Hamilton & Co med inriktning mot Corporate Finance och M & A, samt med portföljförvaltning hos affärsutvecklingsföretaget Googol. Lars är även styrelseledamot i Chreto A/S. Lars har en juristexamen från Stockholms Universitet och är född 1961.