Shopping Cart (Login required)

Koncernledning

Styrelsen har enligt sina riktlinjer och anvisningar delegerat den löpande förvaltningen till verkställande direktören Torben Jørgensen. Verkställande direktören, och under hans ledning övriga medlemmar i ledningsgruppen, ansvarar för den samlade affärsverksamheten och den dagliga ledningen. Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen om bolagets affärsverksamhet, finansiella resultat och andra för bolaget relevanta frågor. 

Ledningsgrupp

Torben Jorgensen

Torben Jørgensen
VD och koncernchef för Biotage AB

Torben Jørgensen är verkställande direktör och koncernchef för Biotage sedan 2006. Före det var Torben verkställande direktör för Affibody AB under fyra år och dessförinnan har Torben haft motsvarande befattning vid det börsnoterade läkemedelsutvecklingsbolaget Karo Bio AB och det danska diagnostikföretaget DAKO. Torben är styrelseordförande för Micropos Medical AB och Atlas Antibodies AB. Styrelseledamot i Intervacc AB. Torben är född 1952 och har en examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

 

 

 

 

Erika Söderberg Johnson
Finanschef

Erika Söderberg Johnson är finanschef i Biotage sedan januari 2012. Erika har tidigare varit finanschef för Karo Bio (2007-2011), Affibody (2005-2007) och Global Genomics (2002-2005). Dessförinnan arbetade Erika under tio år med Investment Banking och Corporate Finance hos SEB Enskilda. Erika är även styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Saab AB (sedan 2017), Qliro Group AB (sedan 2017). Erika är född 1970 och har en examen (M. Sc. BA) från Handelshögskolan i Stockholm. 

Lars Bäckman
VP Corporate Development

Lars Bäckman började hos Biotage 2007 som VP Corporate Development. Före det hade Lars motsvarande position hos Affibody AB. Lars har även tidigare arbetat som advokat hos Hamilton & Co med inriktning mot Corporate Finance och M & A, samt med portföljförvaltning hos affärsutvecklingsföretaget Googol. Lars är även styrelseordförande i Chreto ApS. Lars har en juristexamen från Stockholms Universitet och är född 1961.