CLOSE ×

    Revisionskommitté

    Revisionskommitté

    Inom styrelsen har en revisionskommitté utsetts bestående av Peter Ehrenheim, ordförande, Torben Jörgensen och Åsa Hedin. Kommittén har som uppgift att för styrelsen förbereda frågor rörande revisionsupphandling och arvode, uppföljning av revisorernas arbete och bolagets interna kontrollsystem, uppföljning av aktuell riskbild, uppföljning av extern revision och bolagets finansiella information, granska delårsrapporter, uppföljning av frågor rörande finansiering och bereda fastställande och revision av finanspolicy samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt revisionskommittén att förbereda. Kommittén rapporterar till styrelsen för beslut i dessa frågor. Revisionskommittén träffas inför varje delårsrapport samt i övrigt vid behov. Bolagets revisor deltar i revisionskommitténs sammanträden en till två gånger per år.