CLOSE ×

  Styrelsen

  Torben_J_2959B

  Torben Jörgensen

  Styrelseordförande

  Utbildning: B.Sc. I ekonomi, Copenhagen Business School

  Född: 1952

  Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Genovis AB. Styrelseledamot Boule Diagnostics, Medistim AS och Advanced Instruments Inc.

  Antal år i styrelsen: 4 år

  Aktier: 320 200

  Peter E Ledamot

  Peter Ehrenheim

  Styrelseledamot

  Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

  Född: 1955

  Yrke: Entreprenör

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bioworks Technologies AB, Sophion A/S , och Färjsundet Industri AB.

  Antal år i styrelsen: 10 år

  Aktier: 0

  Asa_H_2965B

  Åsa Hedin

  Styrelseledamot

  Utbildning: M.Sc i biofysik, University of Minnesota US, B.Sc i fysik, Gustavus Adolphus College US

  Född: 1962

  Yrke: Styrelseledamot, Investerare

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tobii Dynavox AB och Artificial Solutions International AB. Styrelseledamot i Nolato AB, Cellavision AB och Industrifonden

  Antal år i styrelsen: 4 år

  Aktier: 0

  Marcus_B_2913B

  Mark Bradley

  Styrelseledamot

  Utbildning: MA, D.Phil

  Född: 1962

  Yrke: Professor

  Övriga uppdrag: Academic

  Antal år i styrelsen: 4 år

  Aktier: 0

  Karen Sorensen-1

  Karen Sørensen

  Styrelseledamot

  Utbildning: Master of Science, Danish Technical University och MBA

  Född: 1962

  Yrke: VD på Philips Capital

  Övriga uppdrag: Styrelsemedlem på MEDA, vOrifarm, Danish Technology University, EKF, Danish Export Credit Fund (Ministry of Foreign Affairs)

  Antal år i styrelsen: 1 år

  Aktier: 0

  Kieran Murphy_resize

  Kieran Murphy

  Styrelseledamot

  Utbildning: B.Sc i Agricultural Sciences, University College, Dublin

  Född: 1963

  Yrke: Företagsledare (flera)

  Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Gamma Biosciences och styrelseledamot i SPT Labtech

  Antal år i styrelsen: -

  Aktier: 0

  Kugan Sathiyanandarajah

  Kugan Sathiyanandarajah

  Styrelseledamot

  Utbildning: M.A. (First Class Hons) i Physical Natural Sciences (Chemistry) från the University of Cambridge

  Född: 1986

  Yrke: Chef för KKR’s Health Care Strategic Growth business i Europa

  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Argenta, Nordic Biosciences, Dawn Biopharma, Biosynth Carbosynth, Alliance Pharma, Clinisupplies, Gamma Biosciences och Replay

  Antal år i styrelsen: -

  Aktier: 0

  Dan_M_2973B

  Dan Menasco

  Arbetstagarrepresentant

  Utbildning: Ph.D., Chemistry, University of South Carolina

  Född: 1977

  Yrke: Global Product Manager, Analytical

  Övriga uppdrag: -

  Antal år i styrelsen: 4 år

  Aktier: 0

  Par-Lundgren

  Pär Lundgren

  Arbetstagarrepresentant

  Utbildning: Civilingenjör Energisystem

  Född: 1985

  Yrke: Projektledare

  Övriga uppdrag: -

  Antal år i styrelsen: 0 år

  Aktier: 0

  Styrelsen är ytterst ansvarig för ledning och organisation av bolaget. Styrelseledamöterna utses på ordinarie årsstämma och styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Vidare följer av svensk lag att fackföreningarna som representerar de anställda har rätt att utse två styrelseledamöter och två suppleanter. 

  Styrelseledamöterna utses vid årsstämma för en mandatperiod om ett år. dvs till och med nästa årsstämma. Skulle vakanser uppstå i styrelsen, kan nya ledamöter endast tillsättas genom beslut av aktieägarna vid bolagsstämman. Fackföreningarna som representerar de anställda kan själva besluta om mandatperioden för arbetstagarrepresentanterna. Mandatperioden för arbetstagarrepresentanter får inte överskrida fyra år, men kan dock förlängas i obegränsat antal mandatperioder.