CLOSE ×

    Bolagsstyrning

    Biotage tillämpar svensk aktiebolagslag, de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Finansinspektionens regler och Svensk kod för bolagsstyrning, vanligen benämnt bolagskoden. Bolaget följer vidare de rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer och tillämpar bolagsordningens bestämmelser.

    Bolagskoden gäller från och med den 1 juli 2008 för alla svenska bolag noterade vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity.

    Hand about to bang gavel on sounding block in the court room