Shopping Cart (Login required)

Finansiell kalender

2019  
7 februari. Kl 15:00 Q4 rapport, Bokslutskommuniké 2018
Vecka 14 Årsredovisning 2018
24 april Q1 rapport samt Årsstämma
16 juli Q2 rapport
5 november Q3 rapport
   
2020  
7 februrari Q4 rapport, Bokslutskommuniké 2019